Guardian AntiVirus

Guardian AntiVirus

Safeguards a PC from malware and hackers
Người dùng đánh giá
4.1  (492 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
5.0
Phiên bản mới nhất:
15.0 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
Keeps viruses, hackers, trojans, worms, spyware, rootkits and other online threats away from your computer. Capable of scanning email attachments and providing its own process manager.
hắn chương trình đến với một người rất thân thiện với người diện và thêm dụng cụ, để giúp các người giữ con PC chạy như mới.
Guardian Antivirus hoàn toàn, cung cấp sự bảo vệ chống lại vi khuẩn đó đã biến, trực tuyến đe dọa và đồ hộp ♫ giữ của quan trọng dữ liệu và điều hành hệ thống an toàn.
Thông tin được cập nhật vào: